Geri dön
Çok şeritli yollarda, yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek,
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların emniyetle geçmesini beklemek,
Trafiği aksatacak ve ya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,
Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli olarak işgal etmemek,
İki yönlü dört veya daha çok şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça motosiklet, otomobil,minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında, en sağ şeritten sürmek zorundadırlar. Sürücülerin;
Geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri,
İki şeridi birden kullanmaları,
Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 m, yerleşim yerleri içinde 30 m mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri,
İşaret vermeden şerit değiştirmeleri,
Bölünmüş yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri,
Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına girmeleri,
İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri, yasaktır.

HIZ KURALLARI

Sürücüler, hızlarını;
Kullandıkları aracın cinsine,
Yük durumuna,
Yol durumuna,
Hava ve görüş durumuna,

Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar. Şehirler arası kara yollarında 90km/s, otoyollar da 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için 20 km/s arttırabilir.

Azami Hız Sınırları

ARAÇ CİNSİ ŞEHİR İÇİ. ŞEHİR DIŞI BÖLÜNMÜŞ YOL OTO YOL
OTOBOBİL 50 90 110 120
MİNÜBÜS 50 80 90 100
KAMYONET 50 80 85 95
KAMYON-ÇEKİCİ 50 80 85 90
MOTORSİKLET 50 80 90 100
MOTOSİKLET 50 70 80 80

MOYORLU BİSİKLET

MOTORSUZ BİSİKLET

30 45 45 GİREMEZ

TEHLİKELİ MADDE

ÖZEL İZİNLİ ARAÇLAR

30 50 50 60
L.T.TRAKTÖR 20 30 40 GİREMEZ
ARIZALI ARAÇ ÇEKENLER 20 20 30 40
İŞ MAKİNELERİ 20 20 20 GİREMEZ

Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km. 'dir

Araçlar römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte 10 km. düşülmesi gerekir.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak- freni bozuk olan araçları çeken araçlar, saatte 15 km. den fazla hızla sürülemez ler.

Sürücüler:

Kavşaklarla yaklaşırken,
Dönemeçlere girerken,
Tepe üstlerine yaklaşırken,
Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,
Demir yolu geçitlerine yaklaşırken,
Tünellere yaklaşırken,
Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.

Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10' a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.

Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılan, cihazlarına el konulur.

Takip Mesafesi

Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar. Örneğin, 90 km./s hızla giden bir aracın öndeki aracı takip mesafesi 45m. dir.

Takip mesafesi aynı zamanda, takip eden aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Bu sürenin tespitinde, 88-89 yöntemi kullanılır. (Bu sayılar aralıksız söylendiğinde aradan iki saniye geçmektedir.

Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında diğer araçların güvenle gidebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıkların ölçüsü takip mesafesinden az olamaz.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim yerleri dışında diğer araçları 50 m. den daha yakın takip edemezler.

Öndeki aracı geçecek sürücülerin;

Arkadan gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olmasına,
Geçilecek olan aracın bir başka aracı geçip geçmediğine,
Geçme için kullanılacak şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
Geçişin, geçilen araç için büyük bir güçlük doğurmamasına,
Araçların hız farkları ve uzunlukları itibariyle geçiş için yeterli mesafenin bulunup bulunmadığına, dikkat etmeleri zorunludur.
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır.
sol dönüş işareti verilir, geçilecek araç sürücüsü gündüz korna ile, gece selektör ile uyarılır.
Geçilecek araca takip mesafesi kadar mesafe önce sol şeride geçilir.
Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde gidilir.
Sağ dönüş işareti verildikten sonra sağ şeride girilerek geçiş tamamlanır.

Ancak;

Sola dönüş yapmak için yolun soluna yanaşan aracın,
Yolu ortasından giden tramvayların,
Görev gereği yolun sonunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların, sağından geçilebilir.

Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz.

ARKADAKİ ARACA YOL VERME

Geçilen araç sürücüsü, kendisini geçmek isteyen araçların işaretini alınca:

İki yönlü, iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,
Dörtten fazla şeritli ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek,
Hızını artırmamak,
Dar taşıt yollarında, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak zorundadır. Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır. Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız arttırmaları ve sola dönüşe geçmeleri yasaktır.